Starosti nechte na nás

— Jak to probíhá —

1. krok

— PRŮZKUM TERÉNU —

Přijedeme se seznámit s terénem, přístupností, možnostmi

2. krok

— KALKULACE —

vše spočítáme a navrhneme nejlepší a ekonomicky nejvýhodnější řešení pro Vás

3. krok

— REALIZACE —

Po odsouhlasení ceny zbudujeme požadované oplocenky tak, že o tom nebudete vědět a přeberete si hotovou zakázku.

4. krok

— PLATBA —

Zaplatíte dohodnutou částku, mezitím mi připravujeme a podáváme Vaší dotaci

5. krok

— DOTACE —

Dotace je odsouhlasena a Vy už pouze čekáte na navrácení až 100 % nákladů.